Global Secret
Investigation

BIO

Absolwent Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi, Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Szkoły Policji w Pile, Instytutu Postępowania Twórczego w Łodzi. Były funkcjonariusz Policji pionów kryminalnych...

Czytaj więcej

Dariusz
Korganowski

Jeden z pomysłodawców i założycieli.

Absolwent Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi, Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Szkoły Policji w Pile, Instytutu Postępowania Twórczego w Łodzi. Były funkcjonariusz Policji pionów kryminalnych operacyjno-rozpoznawczych.

Doradca oraz konsultant dla kilku podmiotów biznesowych w Polsce i za granicą w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji oraz audytu wewnętrznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (PSLD). Posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Posiada szkolenia z zakresu spraw bezpieczeństwa dużych imprez masowych, zabezpieczenia obiektów. Od kilku lat prowadzi Biuro Detektywistyczne Top Detektyw działające na terenie całej Europu.

Wieloletni partner marki SpyDevice. Pomysłodawca i założyciel Global Secret Investigation (GSI). Ukończył szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i nurkowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w służbach oraz szeroko rozumianym biznesie.

Kontakt

664 060 565
biuro@dariuszkorganowski.pl
www.topdetektyw.pl
www.adwokatprokop.pl
www.dariuszkorganowski.pl

BIO

Marcin Dalecki absolwent Zespołu Szkół Łączności oraz Politechniki Łódzkiej, właściciel marki SpyDevice, pasjonat oraz specjalista do spraw technik inwigilacji oraz kontr inwigilacji, wieloletni partner Biura Detektywistycznego Top Detektyw...

Czytaj więcej

Marcin
Dalecki

Jeden z pomysłodawców i założycieli

Marcin Dalecki absolwent Zespołu Szkół Łączności oraz Politechniki Łódzkiej, właściciel marki SpyDevice, pasjonat oraz specjalista do spraw technik inwigilacji oraz kontr inwigilacji, wieloletni partner Biura Detektywistycznego Top Detektyw. Swoją wiedzę poszerzał między innymi w Londynie gdzie pełnił funkcję kontrolera bezpieczeństwa strefy zamkniętej na jednym z największych portów lotniczych Heathrow. Jeden z pomysłodawców GSI Global Secret Investigation.

SpyDevice - firma zaopatruje zarówno amatorów jak i profesjonalistów w specjalistyczne urządzenia detektywistyczne oraz szpiegowskie.

Kontakt

511 420 131
sklep@spydevice.pl
www.spydevice.pl

BIO

Magister prawa, były oficer Policji. Wieloletni członek Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona”. Jest członkiem Zarządu International Police Association w Płocku. Od 2015 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów...

Czytaj więcej

Jacek
Dobrogoszcz

Jeden z założycieli

Magister prawa, były oficer Policji. Wieloletni członek Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona”. Jest członkiem Zarządu International Police Association w Płocku. Od 2015 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów w Warszawie. Członek Niemieckiego Stowarzyszenia Detektywów BID. Prezes Zarządu CBD Nikon Sp. z o.o.

Centralne Biuro Detektywistyczne NIKON Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług detektywistycznych na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Dysponujemy odpowiednimi narzędziami pracy oraz świetnie wyszkolonym zespołem specjalistów, którzy każdego dnia stają na wysokości zadania by sprostać Państwa oczekiwaniom. Cechuje nas sumienność, dyskrecja, duża praktyka zawodowa oraz indywidualne podejście do Klienta, co pozwala nam zdobywać rzetelne informacje oraz doprowadzać powierzone nam sprawy do satysfakcjonującego zakończenia.

Kontakt

600 832 108
508 007 243
jacekdobrogoszcz@wp.pl
www.ochronaplock.pl

BIO

Emerytowany oficer służb specjalnych, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy operacyjnej i dochodzeniowej...

Czytaj więcej

Adam
Marczak

Jeden z założycieli

Emerytowany oficer służb specjalnych, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy operacyjnej i dochodzeniowej.

BIURO DORADCZE "DETECTOR" sp. z o.o. powstało dzięki wieloletniej ciężkiej pracy i doświadczeniom osób związanych z bezpieczeństwem w biznesie oraz wywiadem gospodarczo-osobowym.

Nasza firma gwarantuje swoim Klientom dyskrecję oraz najwyższy poziom świadczonych usług detektywistycznych na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Swoje działania opieramy na wieloletnim doświadczeniu naszych współpracowników z zakresu pracy operacyjnej, śledczej, a także techniki kryminalistycznej. Współpracujemy z wybitnymi licencjonowanymi detektywami, będącymi specjalistami w różnych dziedzinach, takich jak wywiad gospodarczy, prawo cywilne, majątkowe oraz specjalistami z zakresu informatyki śledczej i cyberbezpieczeństwa.

Każda z prowadzonych przez nas spraw traktowana jest w sposób indywidualny, a nad przygotowaniem strategii działania pracuje zespół ekspertów: detektywów oraz prawników. Korzystamy z najnowszych technologii jak również ze specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu możemy zbierać, utrwalać, gromadzić i przekazywać zdobyte informacje. Wszystkie działania prowadzimy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, dzięki czemu zgromadzone materiały spełniają wszelkie kryteria do wykorzystania ich w postępowaniu sądowym.

Kontakt

792 659 086
biuro.detektyw.detector@gmail.com

BIO

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego ukończonego w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie...

Czytaj więcej

Zdzisław
Mazurski

Jeden z założycieli

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego ukończonego w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. W latach 2006-2008 Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Ekspert Zespołu Zadaniowego ds. Paliw oraz Koordynacji Działań i Przedsięwzięć w Sytuacjach Nadzwyczajnych w byłym Międzyresortowym Centrum do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości i Międzynarodowego Terroryzmu MSWiA w Warszawie.

Były ekspert Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw ekonomicznych związanych z praniem pieniędzy, nielegalną produkcją, obrotem i dystrybucją wyrobami wysoko akcyzowymi oraz przestępstwami celno-podatkowymi. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu administracyjno-prawnej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania ludźmi oraz metodyki szkolenia.

Były wykładowca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Warszawie. Prowadził wykłady w trybie stacjonarnym i zaocznym w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Przez kilka lat współpracował z Ośrodkiem Szkolenia „GALJAN”, gdzie prowadził specjalistyczne kursy dla funkcjonariuszy straży gminnych i miejskich oraz dla pracowników ochrony fizycznej I i II stopnia, jak też kursy dla kandydatów ubiegających się o licencję detektywa.

Jako wykładowca akademicki współpracował również z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie.

Licencjonowany detektyw, który specjalizuje się w wywiadzie ekonomicznym i w prowadzeniu śledztw gospodarczych. Doradca oraz konsultant dla wielu podmiotów biznesowych w zakresie prawno-kryminalistycznej analizy zdarzeń gospodarczych oraz audytu wewnętrznego.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (PSLD) oraz światowych stowarzyszeń zawodowych detektywów – World Association of Detectives (W.A.D) z siedzibą w Baltimore w Stanach Zjednoczonych oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów (IKD) z siedzibą w Wiedniu w Austrii.

Posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Posiada doświadczenie w zakresie koordynacji działań związanych z ochroną obiektów obowiązkowej ochrony, obiektów biurowych i handlowych jakie zdobył w firmie Ekotrade Sp. z o. o. oraz w City Security. Dokonywał analizy i oceny stanu bezpieczeństwa obiektów, uzgadniał z kontrahentami działania w zakresie taktyki i techniki działań ochronnych, jak też tworzył dokumentację w zakresie działań ochronnych. Instruktor sportu walki Ju-Jitsu, instruktor wyszkolenia strzeleckiego, ratownik wodny, sternik motorowodny. Jego zainteresowania to: sport, literatura faktu, historia, muzyka.

Kontakt

784 003 707
zm@pbc.net.pl
/www.pbc.net.pl